۱۴۰۱ چهارشنبه ۱۹ مرداد

تاریخ ایجاد: ۱۳۹۶ شنبه ۵ اسفند   تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۰ شنبه ۱۷ مهر   
ردیف عنوان مقاله  فایل    مقاله   
1
جايگاه، تعريف و دشواري هاي پايه ريزي مفهوم سلامت معنوي در
جامعه ايراني  اسلامي
2 ﺳﻼﻣﺖ ﻣﻌﻨﻮي و دﻳﺪﮔﺎه ﻫا
3 تاملي بر واژه ي سلامت معنوي
4 ﺑﺮرﺳﻲ ﺟﺎﻳﮕﺎه ﻋﻠﻤﻲ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﻌﻨﻮي و ﻧﻘﺶ آن در ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از بیماری ها
5 بررسی سلامت معنوی و امید در بیماران مراجعه کننده به مراکز همودیالیز شهر زاهدان در سال 93
6 بررسی ارتباط سلامت معنوی با اعتقادات مذهبی در مراجعان مراکز ترک اعتیاد شهرستان بم در سال 1392
7 Spiritual Care: Iranian Critical Care Nurses’ Perception 
8
Spiritual wellbeing and perceived uncertainty in patients with multiple sclerosis in south-east Iran
9
Relationship between Spiritual Health and Quality of Life in Post-Traumatic Stress Disorder Veterans
10
Relationship between religious beliefs and posttraumatic growth in patients with cancer in southeast of Iran
11 THE RELATIONSHIP BETWEEN SPIRITUAL CONSISTENCY AND SPIRITUAL WELLBEING IN THE PATIENTS WITH THALASSEMIA REFERRED TO SPECIAL DISEASES CLINICS IN ZAHEDAN IN 2014 
12 سلامت معنوی در ویکی فقه
13 تبیین مراقبت معنوی در سطوح مختلف پیشگیری 
14 دين و معنويت در مدل سلامت زنان ايران:مدل فرمهر 
15
Religious Coping in Iranian Mothers of
Children With Cancer: A Qualitative
Content Analysis
16
The Spiritual Challenges Faced by Family
Caregivers of Patients With Cancer
17
تدوين اهداف آموزشي و توانمندي هاي مورد انتظار در آموزش سلامت
معنوي به گروه علوم پزشكي
18
Integration of Spirituality in Medical Education in Iran
A Qualitative Exploration of Requirements
19 چگونه شرح حال معنوي بگیریم؟
20
Development and Psychometrics of a ‘Spiritual Needs  asessment Scale of Patients with Cancer’: A mixed Exploratory Study
21 سلامت معنوي؛ مفاهيم و چالشها
22
Assessing Spiritual Health via Four Domains of
Spiritual Wellbeing: The SH4DI
23
Assessment tools: are they an effective approach to implementing spiritual health care within the NHS?
24
Exploring the “New” Frontier of Spirituality in Health
Care: Identifying the Dangers
25 Defining Spiritual Health: A Review of the Literature
26
Dimensions of Religious/Spiritual Well-Being and their relation to Personality
and Psychological Well-Being
27
مطالعه تأثیر مشاوره گروهی شناختی  رفتاري
با تأکید بر اندیشه هاي معنوي در افزایش معنویت و سلامت روان
 بیماران ام اس استان قم ( 1388)
28 Toward a theory of spiritual leadership
29
NURSING THEORY AND CONCEPT DEVELOPMENT OR ANALYSIS
Towards clarification of the meaning of spirituality
30
Religion and Bio-Psycho-Social Health: A Review
and Conceptual Model
31 سلامت معنوي و نگرش به معنویت و مراقبت معنوي در دانشجویان پرستاري و مامایی
32 هوش معنوي و نگرش به معنويت و مراقبت معنوي در دانشجويان پرستاري و مامايي
33

ارزیابی اخلاق حرفه ای پزشکان از دیدگاه پزشکان، پرستاران و بیماران در یکی از بیمارستان های دانشگاهی

34
تاثیر مراقبت معنوی مبتنی بر مدل قلب سلیم بر تجارب معنوی بیماران تحت عمل بای پس عروق کرونر
35 اخلاق حرفه اي در مدیریت با رویکرد اسلامی
36 اخلاق حرفه اي و نقش آن در حرفه پزشکی
37
بررسی تأثیر خودمراقبتی معنوي به شیوه گروهی بر امید به زندگی در
مبتلایان به بیماري عروق کرونر: یک کارآزمایی آموزشی
38
بررسی دیدگاه بیماران در رابطه با میزان رعایت کدهای اخلاق
حرفه ای توسط پرستاران در بیمارستان های علوم پزشکی جهرم در
سال 1392
39 پرسشنامه ي سنجش سلامت معنوي
40
تأثير برنامه مراقبت معنوي بر اضطراب مرگ بيماران مبتلا به نارسايي مزمن كليه مرحله
انتهايي تحت همودياليز: يك مطالعه كارآزمايي باليني
41
تأثیر مراقبت معنوی- مذهبی بر استرس بیماران پس از عمل جراحی
بای پس عروق کرونر قلب
42
طراحی و روانسنجی پرسشنامه ی جامع سنجش سلامت معنوی در
جامعه ی ایرانی
43 اخلاق حرفه ای پزشک در سایه اسلام
44 اخلاق حرفه ای در مدیریت
45
The relationship between spiritual intelligence
and aggression in medical science students in the
southeast of Iran
46
نقش صبر در آرامش و سلامت معنوی انسان از نگاه
قرآن و روایات اسلامی
47 نقش و کارکرد د ن و معنوت در سلامت روانی
48 بررسی نقش معنویت و مذهب در سلامت
49 سلامت معنوی از منظر قرآن و صحیفه سجادیه
50
بررسی صلاحیت حرفه ای پرستاران در حیطه مراقبت معنوی در شهرستان
کاشان در سال 93
51  The Relationship Between Religion and Risky Behaviors Among Iranian University Students
52 Psychometric Properties of the Persian Version of the God Locus of Health Control (GLHC): A Study on Muslim Pilgrims
53
سلامت معنوي؛ چارچوب، محدوده و مؤلفه هاي مبتني بر
آموزه هاي اسلام
54 جایگاه سلامت معنوی در سبک زندگی اسلامی
55
اثربخشی معنادرمانی بر سلامت معنوی و کیفیت زندگی زنان مبتلا به بیماری ایدز در شهر تهران
56
اثربخشی روان درمانی معنوی مذهبی با تاکید بر اهمیت دعاهای شماره 75 و 39
صحیفه سجادیه بر نگرش به بیماری و کیفیت زندگی بیماران مبتلا به سرطان شهر
اهواز
57 ارتباط دعاکردن و امید به زندگی با سلامت عمومی زنان مبتلا به سرطان سینه
58 ارتباط سلامت معنوی با کیفیت زند گی د ر مبتلایان به بيماري عروق كرونر
59
ارتباط نگرش معنوی و امیدواری با کیفیت زندگی نوجوانان مبتلا
به بیماری مزمن
60
بررسی مقايسهاي نیازهاي مراقبت معنوي مادران کودکان کمتر از 41 سال مبتلا به سرطان در مراحل تشخیص و انتهايی بیماري
61
Stress, Spirituality and Altruism of Brazilian Medical Students during the Covid-19 Pandemic: A Crosssectional Analysis
62
Religious Formation in the Time of Covid-19 and Beyond
63 ابلیس در قرآن
64 وسوسة شیطان و راهکارهای مقابله با آن در قرآن
65 شیطان و کارهای او 
66 The Concepts of Hope and Fear in the Islamic Thought: Implications for Spiritual Health