۱۴۰۰ دوشنبه ۱۵ آذر
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۶ شنبه ۵ اسفند   تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۷ شنبه ۲۹ ارديبهشت   
نام و نام خانوادگی رشته تحصیلی پست الکترونیک عکس
دکتر محمد خاکساری حداد فیزیولوژی

khaksar38@yahoo.co.uk

mkhaksari@kmu.ac.ir

دکتر حمیده بشیری فارماکولوژی

h.bashiri@kmu.ac.ir

bashiry_h@yahoo.com

دکتر زهرا سلطانی فیزیولوژی

z.soltani@kmu.ac.ir

soltaniy@yahoo.com

دکتر شادان صابری فیزیولوژی

sh_saberi@kmu.ac.ir

Shdnsbr@yahoo.com

دکتر معصومه نوذری علوم اعصاب masoumeh.nozari@yahoo.com
دکتر محمد حسین مهرالحسنی

مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

mhmhealth@gmail.com