۱۴۰۰ دوشنبه ۱۵ آذر
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۶ چهارشنبه ۲ اسفند   تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۶ چهارشنبه ۲ اسفند   
نام و نام خانوادگی رشته تحصیلی پست الکترونیک عکس
دکتر حمیده بشیری فارماکولوژی

h.bashiri@kmu.ac.ir

bashiry_h@yahoo.com

دکتر شادان صابری فیزیولوژی

sh_saberi@kmu.ac.ir

Shdnsbr@yahoo.com

دکتر زهرا سلطانی فیزیولوژی

z.soltani@kmu.ac.ir

soltaniy@yahoo.com

دکتر معصومه نوذری علوم اعصاب masoumeh.nozari@yahoo.com
دکتر بتول تیرگری پرستاری داخلی جراحی b_tirgari@kmu.ac.ir
دکتر محمدحسین مهرالحسنی

مدیریت خدمات بهداشتی درمانی


mhmhealth@gmail.com