۱۴۰۰ دوشنبه ۱۵ آذر
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۶ چهارشنبه ۲ اسفند   تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۷ شنبه ۲۹ ارديبهشت   
نام و نام خانوادگی  رشته تحصیلی پست الکترونیک عکس
دکتر مینا مبشر اخلاق پزشکی minamobasher96@gmail.com
دکتر بتول تیرگری پرستاری داخلی جراحی b_tirgari@kmu.ac.ir