۱۴۰۰ دوشنبه ۱۵ آذر
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۶ چهارشنبه ۲ اسفند   تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۶ شنبه ۵ اسفند   
دبیر کمیته رشته تحصیلی پست الکترونیک تصویر

 دکتر حمید نجفی پور

 

فیزیولوژی najafipourh@yahoo.co.uk

دکتر ژاله تاج الدینی

 

تاریخ اسلامی j_tajadini@kmu.ac.ir