۱۳۹۸ يکشنبه ۶ بهمن

دیدگاه های اندیشمندان درباره سلامت معنوی
۱۳۹۷ پنج شنبه ۲۳ فروردين
دیدگاه های اندیشمندان درباره سلامت معنوی
دیدگاه های اندیشمندان درباره سلامت معنوی
توجه به بعد معنویت در سلامت افراد
۱۳۹۷ چهارشنبه ۲۲ فروردين
توجه به بعد معنویت در سلامت افراد
توجه به بعد معنویت در سلامت افراد
دلایل استفاده از معنویت درمانگری
۱۳۹۷ سه شنبه ۲۱ فروردين
دلایل استفاده از معنویت درمانگری
دلایل استفاده از معنویت درمانگری
تعریف خوشحالی از نظر کارل گوستاو یونگ
۱۳۹۷ سه شنبه ۲۱ فروردين
تعریف خوشحالی از نظر کارل گوستاو یونگ
تعریف خوشحالی از نظر کارل گوستاو یونگ
ضرورت سلامت معنوی برای تعالی و سلامت جامعه
۱۳۹۶ پنج شنبه ۲۴ اسفند
سلامت معنوی اقدامی زیربنایی و اصولی برای تحقق جامعه متعالی سالم است .
ضرورت سلامت معنوی برای تعالی و سلامت جامعه
سخنان گهربار شادروان پروفسور خدادوست پدر و بنیانگزار پیوند قرنیه
۱۳۹۶ يکشنبه ۲۰ اسفند
سخنان گهربار شادروان پروفسور خدادوست پدر و بنیانگزار پیوند قرنیه
سخنان گهربار شادروان پروفسور خدادوست پدر و بنیانگزار پیوند قرنیه
اثر باورهای اعتقادی بر پذیرش وقایع زندگی
۱۳۹۶ پنج شنبه ۱۷ اسفند
باورهاي منتج از نظام اعتقادی، بر میزان پذیرش و سازگاري فرد بارخ دادها و وقایع زندگي تاثیرگذار است
اثر باورهای اعتقادی بر پذیرش وقایع زندگی
٥ سوالی که مردم حق دارند از پزشک بپرسند!
۱۳۹۶ يکشنبه ۱۳ اسفند
٥ سوالی که مردم حق دارند از پزشک بپرسند!
٥ سوالی که مردم حق دارند از پزشک بپرسند!
سلامت معنوی، معنا بخشیدن به زندگی است
۱۳۹۶ جمعه ۱۱ اسفند
سلامت معنوی، معنا بخشیدن به زندگی است
سلامت معنوی، معنا بخشیدن به زندگی است
شادی در اسلام
۱۳۹۶ سه شنبه ۸ اسفند
تهیه شده توسط معاونت آموزشی نهاد رهبری
شادی در اسلام