۱۳۹۸ چهارشنبه ۹ بهمن

معرفی کتاب در حوزه سلامت معنوی
۱۳۹۷ شنبه ۴ اسفند
معرفی کتاب در حوزه سلامت معنوی
معرفی کتاب در حوزه سلامت معنوی
کتاب عشق و زندگی نوشته دکتر دین ارنیش
۱۳۹۷ شنبه ۴ اسفند
کتاب عشق و زندگی نوشته دکتر دین ارنیش
کتاب عشق و زندگی  نوشته دکتر دین ارنیش
همایش بزرگ قرآن، عترت و سلامت ویژه جامعه پزشکی
۱۳۹۷ جمعه ۱۹ بهمن
همایش بزرگ قرآن، عترت و سلامت ویژه جامعه پزشکی 11 و 12 بهمن 97
همایش بزرگ قرآن، عترت و سلامت ویژه جامعه پزشکی
خصلت های مدرنیته
۱۳۹۷ جمعه ۱۹ بهمن
خصلت های مدرنیته
خصلت های مدرنیته
ماهنامه دانش سلامت و دین شماره 5
۱۳۹۷ جمعه ۱۹ بهمن
ماهنامه دانش سلامت و دین شماره 5
ماهنامه دانش سلامت و دین شماره 5
تظاهر انسان به شکل حیوان در عالم غیر مادی
۱۳۹۷ جمعه ۱۹ بهمن
برگرفته از کتاب شرح استاد ابراهیمی دینانی بر الکلمات المکنونة ملامحسن فیض کاشانی
تظاهر انسان به شکل حیوان در عالم غیر مادی
ماهنامه دانش سلامت و دین شماره 4
۱۳۹۷ شنبه ۲۲ دي
ماهنامه دانش سلامت و دین شماره 4
ماهنامه دانش سلامت و دین شماره 4
گزارش کوتاهی از مطالب ارایه شده در کارگاه اخلاق حرفه ای با رویکرد سازمانی
۱۳۹۷ شنبه ۱۵ دي
گزارش کوتاهی از کارگاه اخلاق حرفه ای با رویکرد سازمانی
گزارش کوتاهی از مطالب ارایه شده در کارگاه اخلاق حرفه ای با رویکرد سازمانی
کرامت نفس از دیدگاه استاد مرتضی مطهری
۱۳۹۷ دوشنبه ۱۰ دي
کرامت نفس از دیدگاه استاد مرتضی مطهری
کرامت نفس از دیدگاه استاد مرتضی مطهری
کتاب پاسخ های مختصر به پرسش های بزرگ
۱۳۹۷ دوشنبه ۱۰ دي
کتاب پاسخ های مختصر به پرسش های بزرگ
کتاب پاسخ های مختصر به پرسش های بزرگ