۱۳۹۸ چهارشنبه ۹ بهمن

حق معلم از رساله حقوقی امام سجاد (ع)
۱۳۹۸ شنبه ۱۹ مرداد
حق معلم از رساله حقوقی امام سجاد (ع)
حق معلم از رساله حقوقی امام سجاد (ع)
برگزاری کارگاه ارتقای دانش و مهارت اصول اخلاقی در ارائه مراقبت های حمایتی تسکینی به کودکان و خانواده...
۱۳۹۸ شنبه ۱۹ مرداد
برگزاری کارگاه ارتقای دانش و مهارت اصول اخلاقی در ارائه مراقبت های حمایتی تسکینی به کودکان و خانواده آنان
برگزاری کارگاه ارتقای دانش و مهارت اصول اخلاقی در ارائه مراقبت های حمایتی تسکینی به کودکان و خانواده آنان
ماهنامه دانش سلامت و دین شماره 11
۱۳۹۸ شنبه ۱۲ مرداد
ماهنامه دانش سلامت و دین شماره 11
ماهنامه دانش سلامت و دین شماره 11
خلاصه مطالب ارایه شده در کارگاه مداخلات طب تسکینی
۱۳۹۸ دوشنبه ۷ مرداد
خلاصه مطالب ارایه شده در کارگاه مداخلات طب تسکینی
خلاصه مطالب ارایه شده در کارگاه مداخلات طب تسکینی
برگزاری کارگاه مداخلات طب تسکینی
۱۳۹۸ شنبه ۵ مرداد
برگزاری کارگاه مداخلات طب تسکینی در تاریخ 30 تیرماه 98
برگزاری کارگاه مداخلات طب تسکینی
چهار خوردنی غیر مجاز در طول عمر
۱۳۹۸ چهارشنبه ۲۶ تير
چهار خوردنی غیر مجاز در طول عمر
چهار خوردنی غیر مجاز در طول عمر
تفاهم نامه مرکز سلامت معنوی و دانشکده طب سنتی ایرانی با مرکز آموزشی درمانی شفا
۱۳۹۸ چهارشنبه ۱۹ تير
تفاهم نامه مرکز سلامت معنوی و دانشکده طب سنتی ایرانی با مرکز آموزشی درمانی شفا
تفاهم نامه مرکز سلامت معنوی و دانشکده طب سنتی ایرانی با مرکز آموزشی درمانی شفا
ماهنامه دانش سلامت و دین شماره 10
۱۳۹۸ چهارشنبه ۱۹ تير
ماهنامه دانش سلامت و دین شماره 10
ماهنامه دانش سلامت و دین شماره 10
برگزاری چهارمین همایش بین المللی سیره نبوی (ص) در طب
۱۳۹۸ دوشنبه ۱۷ تير
برگزاری چهارمین همایش بین المللی سیره نبوی (ص) در طب در دانشگاه علوم پزشکی شیراز
برگزاری چهارمین همایش بین المللی سیره نبوی (ص) در طب
فراخوان مقاله دومین همایش «دانشگاه اخلاق‌مدار»
۱۳۹۸ جمعه ۳۱ خرداد
فراخوان مقاله دومین همایش «دانشگاه اخلاق‌مدار»
فراخوان مقاله دومین همایش «دانشگاه اخلاق‌مدار»