۱۳۹۸ پنج شنبه ۲۱ آذر

ماهنامه دانش سلامت و دین شماره 14
۱۳۹۸ سه شنبه ۱۹ آذر
ماهنامه دانش سلامت و دین شماره 14
ماهنامه دانش سلامت و دین شماره 14
اخلاق در ورزش
۱۳۹۸ شنبه ۱۸ آبان
اخلاق در ورزش
اخلاق در ورزش
ماهنامه دانش سلامت و دین شماره 13
۱۳۹۸ شنبه ۱۱ آبان
ماهنامه دانش سلامت و دین شماره 13
ماهنامه دانش سلامت و دین شماره 13
پارادوکس معنویت سکولار نوشته دکتر محمد فنایی اشکوری
۱۳۹۸ جمعه ۳ آبان
پارادوکس معنویت سکولار نوشته دکتر محمد فنایی اشکوری
پارادوکس معنویت سکولار نوشته دکتر محمد فنایی اشکوری
آیا شرکت در عزاداری محرم افراد را افسرده می کند؟
۱۳۹۸ پنج شنبه ۲۱ شهريور
آیا شرکت در عزاداری محرم افراد را افسرده می کند؟
آیا شرکت در عزاداری محرم افراد را افسرده می کند؟
برگزاری « دومین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار با محوریت مسئولیت پذیری»
۱۳۹۸ شنبه ۱۹ مرداد
برگزاری « دومین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار با محوریت مسئولیت پذیری»- آدرماه 98
برگزاری « دومین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار با محوریت مسئولیت پذیری»
اسناد مراقبت تسکینی (طبقه بندی شده بر اساس چهارچوب مفهومی WHO)
۱۳۹۸ شنبه ۱۹ مرداد
اسناد مراقبت تسکینی (طبقه بندی شده بر اساس چهارچوب مفهومی WHO)
اسناد مراقبت تسکینی (طبقه بندی شده بر اساس چهارچوب مفهومی WHO)
سیمای مومن واقعی در قرآن
۱۳۹۸ شنبه ۱۹ مرداد
سیمای مومن واقعی در قرآن
سیمای مومن واقعی در قرآن
حق معلم از رساله حقوقی امام سجاد (ع)
۱۳۹۸ شنبه ۱۹ مرداد
حق معلم از رساله حقوقی امام سجاد (ع)
حق معلم از رساله حقوقی امام سجاد (ع)
برگزاری کارگاه ارتقای دانش و مهارت اصول اخلاقی در ارائه مراقبت های حمایتی تسکینی به کودکان و خانواده...
۱۳۹۸ شنبه ۱۹ مرداد
برگزاری کارگاه ارتقای دانش و مهارت اصول اخلاقی در ارائه مراقبت های حمایتی تسکینی به کودکان و خانواده آنان
برگزاری کارگاه ارتقای دانش و مهارت اصول اخلاقی در ارائه مراقبت های حمایتی تسکینی به کودکان و خانواده آنان