۱۳۹۸ پنج شنبه ۲۱ آذر

سخنان رئیس مرکز سلامت معنوی دانشگاه در جمع دانشجویان جدیدالورود
۱۳۹۸ دوشنبه ۲۲ مهر
سخنان رئیس مرکز سلامت معنوی دانشگاه در جمع دانشجویان جدیدالورود در طرح رویش 10 مهرماه 98
سخنان رئیس مرکز سلامت معنوی دانشگاه در جمع دانشجویان جدیدالورود
برگزاری مدرسه تابستانی سلامت و دین
۱۳۹۸ يکشنبه ۱۲ خرداد
برگزاری مدرسه تابستانی سلامت و دین ویژه دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی
برگزاری مدرسه تابستانی سلامت و دین
سازمان جهانی بهداشت و بعد معنوی انسان
۱۳۹۸ شنبه ۷ ارديبهشت
برگرفته از کتاب دانشنامه سلامت معنوی،دکتر فریدون عزیزی
سازمان جهانی بهداشت و بعد معنوی انسان
لزوم توجه به بعد سلامت معنوی توسط شاغلین حرف پزشکی
۱۳۹۸ شنبه ۷ ارديبهشت
برگرفته از کتاب دانشنامه سلامت معنوی اسلامی، دکتر فریدون عزیزی
لزوم توجه به بعد سلامت معنوی توسط شاغلین حرف پزشکی
سخنرانی آقای دکتر محمد فنایی در مورد تاثیر ایمان بر سلامت معنوی
۱۳۹۷ جمعه ۳ اسفند
سخنرانی آقای دکتر محمد فنایی اشکوری در همایش سلامت معنوی قم مورخ دوم اسفند 97
سخنرانی آقای دکتر محمد فنایی در مورد تاثیر ایمان بر سلامت معنوی
برگزاری کارگاه های "پرستاری اسلامی (مراقبتهای معنوی بیماران)" در چهار بیمارستان شهر کرمان
۱۳۹۷ چهارشنبه ۲۶ دي
برگزاری کارگاه های "پرستاری اسلامی (مراقبتهای معنوی بیماران)" در بیمارستان های شهید باهنر، شفا، افضلی پور و شهید بهشتی
برگزاری کارگاه های "پرستاری اسلامی (مراقبتهای معنوی بیماران)" در چهار بیمارستان شهر کرمان
انتشار کتاب راهنماي عمومي اخلاق حرفه اي توسط سازمان نظام پزشکی کشور آبان 97
۱۳۹۷ شنبه ۱۵ دي
راهنماي عمومي اخلاق حرفه اي شاغلین حرف پزشکی و وابسته ي سازمان نظام پزشکي جمهوري اسلامي ايران
انتشار کتاب راهنماي عمومي اخلاق حرفه اي  توسط سازمان نظام پزشکی کشور آبان 97
ماهنامه دانش سلامت و دین شماره 3
۱۳۹۷ شنبه ۸ دي
ماهنامه دانش سلامت و دین شماره 3
ماهنامه دانش سلامت و دین شماره 3
صدور گواهی شرکت در کارگاه اخلاق حرفه ای با رویکرد سازمانی
۱۳۹۷ چهارشنبه ۲۸ آذر
صدور گواهی شرکت در کارگاه اخلاق حرفه ای با رویکرد سازمانی
صدور گواهی شرکت در کارگاه اخلاق حرفه ای با رویکرد سازمانی
دومین شماره نشریه دانش سلامت و دین
۱۳۹۷ پنج شنبه ۲۲ آذر
نشریه دانش سلامت و دین
دومین شماره نشریه دانش سلامت و دین