۱۴۰۰ دوشنبه ۱۵ آذر

تاریخ ایجاد: ۱۴۰۰ سه شنبه ۲ آذر  
🍀 مرکز سلامت معنوی دانشگاه علوم پزشکی کرمان برگزار میکند:
 
🔷 وبینار:
 معنویت، اخلاق، عرفان
 
🔷 سخنران:
 خانم دکتر شهین اعوانی
 مدرس فلسفه، عضو مؤسس مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران
 
🔸با امتیاز فرهنگی
 
🔸لینک‌ ثبت نام:
 
🔸لینک جلسه: