۱۳۹۸ پنج شنبه ۲۱ آذر

بسمه تعالی

رئیس مرکز سلامت معنوی دانشگاه علوم پزشکی کرمان در جلسه افتتاحیه "طرح رویش" دانشجویان جدیدالورود دانشگاه علوم پزشکی کرمان در تاریخ 10/7/98 شرکت و سخنرانی تحت عنوان "سلامت معنوی و دلایل اجرائی نشدن آن در دانشگاه ها" ایراد نمودند، که خلاصه آن عبارت است از:

      اخیراً مدیر کل WHO  بر ای سلامت چهار بعد معرفی کرده است : جسمی، روانی، اجتماعی و معنوی و در ارتباط با سلامت معنوی اعلام کرده است که هر انسان بدون توجه به دین، نژاد، فرهنگ ، هوش و استعدادممکن  است به درجاتی برسد که آن را بعد معنوی می نامند و این می تواند بر سلامت او تاثیر گذار باشد، هم چنین در مصوبه "راهبرد سلامت برای همه" بیان شده است که بعد معنوی سلامت باید به صورتی باشد که با باورهای اجتماعی و فرهنگی آن ها مطابقت داشته باشد.

   اما تعریف روح ( Spirit) چیست؟ اگرچه تعاریف گوناگونی برای آن شده است، اما همه یک وجه مشترک دارند: "معنویت پدیده ای است که در اصل مادی نیست بلکه متعلق به افکار، باور ها، ارزش ها و اخلاقیاتی است که در مغز تبلور می یابد و با روح انسان ارتباط دارد. ارزش ها ممکن است به صور مختلف خود را نشان دهند، مانند اعتقادات و عادات مذهبی.

      ابعاد معنویت عبارتند از: 1- تلاش برای معنا و هدف، تفوق و برتری، برای مثال احساس این که انسان بودن فراتر از موجود مادی ساده است،2- اتصال به عنوان مثال اتصال به دیگران، طبیعت یا الوهیت (خدا)،3-  ارزش ها مثال عشق، دلسوزی، عدالت.

      باید بیان کرد که اگر کانون توجه علمی در قرن بیستم "محیط خارج" بود در قرن بیست و یکم توجه علمی به "محیط درون" انسان معطوف شده است و اکتشافات مهم در دنیای درون ماست، بنابراین کسانی که در حرف مختلف علوم پزشکی تحصیل می کنند و وظیفه آن ها تامین ،حفظ و ارتقاء سلامت انسان است، باید به همه ابعاد سلامت توجه داشته باشند. اما متاسفانه بسیاری از صاحبان این حرف به دلایل مختلف به ویژه نداشتن آموزش و تبحر کافی، نگذاشتن وقت کافی برای ارزیابی و مراقبت سلامت معنوی و بعضاً کم اهمیت شمردن این نوع مراقبت ، از توجه خاص به این نوع مراقبت(معنوی) غفلت نموده اند. بنابراین به نظر می رسد که یکی از راه ها برای رفع  این مشکل، نهادینه کردن توجه به این بعد در نظام سلامت، از طریق ایجاد تمهیدات لازم جهت آشنایی کارکنان، اساتید  و دانشجویان نظام سلامت با این مقوله و آموزش لازم در خصوص نحوه ارائه مراقبت ها ضروری می باشد، شاید لازم باشد برای رسیدن به این امر، که مورد تاکید معاون محترم آموزشی وزارت متبوع است - تغییرات محتوایی  دردوره های آموزش و ایجاد بستری مناسب جهت ارائه مراقبت و مشاوره های معنوی در همه محیط های ارائه دهنده خدمات سلامت لازم و ضروری باشد.