۱۳۹۸ پنج شنبه ۲۱ آذر

 

چهار آیه‌ی قرآن با جمله «انّما المؤمنون» شروع شده که ترسیم سیمای مؤمن واقعی است:

1. «انّما المؤمنون الّذین اذا ذُکر اللَّه وَجِلتْ قلوبهم و اذا تُلیت علیهم آیاته زادتهم ایماناً و علی ربّهم یَتوکلون»( انفال، 2) مؤمنان واقعی کسانی هستند که هرگاه نام خداوند برده شود، دلهایشان می‌لرزد و همین که آیات الهی بر آنان تلاوت شود، ظرفیت آنان به ایمان افزوده می‌گردد وتنها بر خدا تکیه می‌کنند.

2. «انّما المؤمنون الّذین آمنوا باللّه و رسوله و اذا کانوا معه علی امرٍ جامع لم یَذهَبوا حتّی یَستأذِنوه...»( نور، 62) مؤمنان واقعی کسانی هستند که به خدا و رسولش ایمان دارند و هرگاه در یک کار دسته جمعی با پیامبر هستند، بدون اجازه‌ی حضرت از صحنه خارج نمی‌شوند.

3 و 4. در همین سوره مطرح شده است؛ یک بار در آیه دهم، «انّما المؤمنون اخوة...» و بار دیگر در همین آیه.

 

اگر این چهار آیه را در کنار هم بگذاریم، سیمای مؤمنان صادق و واقعی را کشف می‌کنیم. همانان که قرآن درباره‌شان فرموده است: «اولئک هم المؤمنون حقّا»( انفال، 4 و 74) و«اولئک هم الصادقون» بنابراین مؤمنان واقعی کسانی هستند که:

 

1. دلهای آنان به یاد خدا بتپد، نه با مال و مقام و...

🌱«اذا ذکر اللَّه وَجِلَت قلوبهم»🌱

2. دائماً در حال حرکت و تکامل هستند و توقّفی در کارشان نیست و در برابر هر پیام الهی؛ متعهّد، عاشق و عامل هستند.

 🌱«و اذا تُلیت علیهم آیاته زادتهم ایمانا»🌱

3. تنها تکیه‌گاه آنان ایمان به خداست، نه قراردادها و وابستگی‌های به شرق و غرب و... 🌱«علی ربّهم یَتوکلون»🌱

4. در نظام اجتماعی، پیرو رهبر الهی هستند و بدون دستور او حرکتی نمی‌کنند و نسبت به او وفادارند.

 🌱«اذا کانوا معه علی امرٍ جامع لم یَذهَبوا حتّی یَستأذنوه»🌱

5. خود را برتر از دیگران ندانند و با همه به چشم برادری نگاه کنند.

 🌱«انّما المؤمنون اخوة»🌱

6. ایمان آنان پایدار است. ایمانشان بر اساس علم، عقل و فطرت است و به خاطر عمل به آنچه می‌دانند، به درجه‌ی یقین رسیده‌اند و تبلیغات و حوادث تلخ و شیرین آنان را دلسرد و دچار تردید نمی‌کند. 🌱«ثمّ لم یَرتابوا»🌱

7. هر کجا لازم باشد، با مال وجان از مکتب دفاع می‌کنند.

🌱«و جاهدوا باَموالهم و انفسهم»🌱

 

 @harrozbaqoraan