۱۳۹۸ چهارشنبه ۹ بهمن

تفاهم نامه ای فی ما بین مرکز سلامت معنوی و دانشکده طب سنتی ایرانی دانشگاه علوم پزشکی کرمان با مرکز آموزشی درمانی شفا با هدف استفاده مطلوب از توانایی های دو مرکز و دانشکده، در حوزه های مرتبط با سلامت معنوی، طب سنتی و مکمل و اخلاق حرفه ای در حضور روسای مراکز مربوطه و معاونین آموزشی و درمانی دانشگاه به امضا رسید. متن تفاهم نامه به شرح ذیل است.