۱۳۹۸ چهارشنبه ۹ بهمن

محورهای اصلی همایش:
مبانی و خط‌مشی دانشگاه اخلاق‌مدار
اخلاق حرفه‌ای در نظام‌ آموزشی، پژوهشی و اداری دانشگاه
اخلاق حرفه‌ای در عمل و فرآیند تعلیم و تربیت
اخلاق و مسئولیت‌پذیری اجتماعی دانشگاه نسبت به جامعه
 
مهلت ارسال مقالات: ۳۰ مهر ۹۸
تاریخ برگزاری همایش: ۲۶ آذر ۹۸
 
برای ثبت نام و ارسال مقالات به لینک زیر مراجعه کنید: